ASW-144 130 Launch!Tokuno Semen SPC Omnibus 2013

ASW-144 130 Launch!Tokuno Semen SPC Omnibus 2013

Duration: Runtime: 130 minutes

Director: Jigen Daisuke

Label: Asfur

Maker: Ei Ten

Idols: Henmi Mai, Higashio Mako, Hoshino Akari, Kagami Reiko, Kohaku Uta, Kyouno Nanaka, Natsuki Anju, Saotome Rui, Tsukushi, Yoshizawa Reika

Genres: Best Omnibus, Blow, Cum

Release date: 2013-12-06

o
k
u
n
o
S
e
m
e
n
A
S
W
-
1
4
4
1
3
0
L
a
u
n
c
h
!
T